Výroba kopií

Výroba kopií jednotlivých historických součástí

V případě, že již není možné nějaký chybějící díl stroje nebo strojního zařízení dohledat, a není možné jej žádným jiným způsobem zajistit, ale je nutný pro kompletaci technické památky, je nutné tento díl navrhnou a vyrobit. Nová součást – kopie součásti původní, se stává součástí celého stroje. Jedná se o menší součásti, např. abnormální kolíky, čepy, pouzdra atd., ale i větší součásti, jako např. hřídel, ložisková pánev, víko, svorník, třmen ložiska, atd.

Výroba kopií podsestav, ale i kompletních strojů a zařízení

Platí obdobné, jako u náhrady jednotlivých součástí, ale s podstatně vyšší konstrukční a výrobní náročností.

Pokud chybí původní výrobní dokumentace a pokud je požadavek na funkčnost stroje a zařízení, je výroba podsestav, ale především celých strojů záležitostí velmi složitou a časově náročnou.

Obecně v případě kopií je nutné řešit mnoho konstrukčních a technologických problémů, které vyplývají z historických konstrukcí a mnohdy již desítky let  nepoužívaných technologií, např. válcované profily, které se již mnoho let  nevyrábějí.

Veškeré konstrukce součástí, celků i celých strojů v maximální míře respektují duch původní historické konstrukce, tak aby kopie stroje, nebo zařízení byla i včetně detailů prakticky shodná s dobovým originálem.

Jako příklad můžeme uvést návrh a výrobu plně funkční kopie Křižíkovy obloukové lampy, jejíž fotografie naleznete v sekci reference – výroba kopií. Situace je ještě komplikovanější v případě absence jakékoliv výrobní dokumentace a výchozím stavem jsou pouze neúplné fragmenty daného stroje, nebo zařízení.

V případě jakéhokoliv požadavku se na nás s důvěrou obraťte. Rádi Vám zodpovíme Vaše praktické i teoretické dotazy.