Poradenství

Tato oblast zahrnuje odborné odpovědi na možné dotazy týkající se všech oblastí v oboru historické stroje a zařízení. Od prvního kontaktu s daným historickým strojem, nebo zařízením, např. nález v terénu, získání v rámci dědictví, koupě atd. Dále problematika během základní konzervace, odborné demontáže, přepravy, restaurování, doplnění chybějících součástí, nebo i podsestav, instalace na původní, nebo na nové místo, vhodné konzervace, možnosti ukázkového krátkodobého i dlouhodobého kinematického provozu, ale i možnosti plnohodnotného výkonového provozního nasazení buď v místě původní instalace, nebo na novém místě. Jako nejvíce rozšířený příklad provozního nasazení historického stroje je možné uvést historickou vodní turbínu

Poradenství je prováděno formou tzv. technické pomoci.

V případě jakéhokoliv požadavku se na nás s důvěrou obraťte. Rádi Vám zodpovíme Vaše praktické i teoretické dotazy.