Pivovar Dalešice

Pivovar Dalešice, založený v roce 1609, stávající strojní vybavení původního pivovaru je možno situovat přibližně do roku 1910.

V původních technologických prostorách pivovaru bylo rozhodnuto zřídit muzeum pivovarnictví Rakousko-Uherska. Bohužel, všechny tyto původní prostory byly po posledních majitelích naprosto zanedbané a prakticky všechny původní stroje a zařízení zcela chyběly. Z původních strojů a zařízení se pouze ve varně zachoval varný kotel, káď a ochozy se zábradlím, vše naprosto zdevastované a zkorodované.

Záměr

Bylo rozhodnuto zrestaurovat a doplnit prostory KOTELNASTROJOVNA a VARNA tak, aby na sebe technologicky navazovaly. Bylo tedy nutno doplnit a restaurovat všechna tato původní zařízení, která jsou uvedena níže. Mnohá chybějící zařízení byla vyhledávána v terénu již velmi dlouhou dobu před vlastní rekonstrukcí, další byla získána ze soukromých sbírek.

Kotelna

 • Kompletní čelo ležatého parního kotle s armaturami
 • Parní napájecí čerpadlo včetně ventilů a potrubí
 • Stropní svítidlo
 • Secesní zábradlí

Strojovna

 • Ležatý parní stroj včetně armatur a potrubí
 • Jeřábová dráha nad parní stroj s využitím secesního litinového sloupu
 • Elektrický generátor
 • Transmisní hřídel včetně spojky, řemenic a ložisek procházející až do varny
 • Mramorová rozvodná deska s původními el. přístroji
 • Vnější el. rozvody vedené na původních keramických izolátorech včetně replik secesních lamp
 • Přírodní kožené řemeny pro spojení jednotlivých strojů
 • Drobné přístroje a zařízení jako např. kondensační maznice parního stroje

 Varna

 • Kompletní pohon míchadla varného kotle
 • Kompletní pohon míchadla kádě včetně kuželových ozubených kol, předlohové hřídele, ložisek a litinové řemenice
 • Předlohová transmisní hřídel včetně litinových řemenic, kluzných ložisek, litinových konzol
 • Stáčecí měděné korýtko včetně uzavíracích ventilů a měděného potrubí
 • Oběhové odstředivé čerpadlo pro pohon plochým řemenem
 • Osvětlení obdobné jako ve strojovně
 • Drobné přístroje a zařízení jako např. teploměr varného kotle umístěný v mosazném pouzdře.
 • Přírodní kožené řemeny pro spojení jednotlivých strojů

Z důvodu silné koroze musel být starý ochoz varného kotle sešrotován. Byla zpracována výrobní dokumentace dle původního konstrukčního řešení a celý ochoz musel být znovu vyroben a postaven.

Zajímavost závěrem

V prostorách tohoto pivovaru byly natáčeny mnohé záběry ze známého českého filmu režiséra Jiřího Menzela Postřižiny.

Před restaurováním

Průběh restaurování

Po restaurování