Posudky

POSUDKY

Zpracujeme odborné historicko – technické posudky historických strojů a strojního zařízení. Odborné znalecké, soudní znalecké posudky zpracováváme např. pro muzea – pro Národní technické muzeum, Technické muzeum v Brně, a další. Dále pro Národní památkový ústav, pro památkové odbory úřadů, pro Policii ČR v případě vzniku škodné události způsobené trestnou činností, kde odborný posudek slouží jako podklad pro následné soudní řízení.

Posudky se zhotovují za různými účely – vyjádření hodnoty historického stroje, nebo zařízení, odhady nákladů na zhotovení náhrady poškozených součástí různými vlivy, opotřebením, poškozením přírodními vlivy – vodou, ohněm, korozí atd., poškození vlivem nevhodného a nedbalého zacházení obsluhou, atd.

V případě jakéhokoliv požadavku se na nás s důvěrou obraťte. Rádi Vám zodpovíme Vaše praktické i teoretické dotazy.

Soudní znalecké posudky jsme oprávněni zpracovat v níže uvedených oblastech (jmenování soudním znalcem předsedou krajského soudu):

  • Strojírenství – strojírenství těžké – specializace parní stroje pístové
  • Strojírenství – strojírenství všeobecné – historické stroje a zařízení – technický stav, opravárenství, restaurování
  • Ekonomika – ceny a odhady – specializace historické stroje a zařízení

ARBITRÁŽE

Vzhledem k naší odbornosti, mnohaletým teoretickým i odborným zkušenostem, a úspěšným referencím jsme byly k mimořádně problematickým případům oprav historických a památkově chráněných strojů přizvání ve funkci technického arbitra.