Kabina secesního výtahu

Secesní výtah, resp. kabina výtahu je technické zařízení, které je instalované na SZ Valtice. Celý výtah byl mnoho roků mimo provoz. Byť se jedná o osobní výtah, tak v posledních letech před ukončením provozu se používal jako hrubý nákladní výtah. O hrubém zacházení svědčily mnohá poškození detailů kabiny – hrubě poškozená podlaha kabiny, strhané dřevené hrany, na mnohých místech strhaná mahagonová dýha, poškozená zrcadla, chybějící stropní svítidlo. Kabina výtahu se v době našeho příchodu na zámek nacházela mezi patry.

Po bezpečném ručním spuštění kabiny na dno šachty byly z kabiny demontovány demontovatelné součásti, které byly dovezeny do restaurátorské dílny a následně restaurovány. Součásti, které nebylo možno demontovat, byly restaurovány na místě. Po restaurování a doplnění všech součástí byla kabina sestavena do jednoho celku.

V současné době je kabina součástí návštěvnické trasy a je ukázkou výtahů přelomu 19. a 20. století.

Výrobce stroje: A. FREISSLER, WIEN
Rok výroby: počátek 20. století

Před restaurováním

Průběh restaurování

Po restaurování