O nás

Tomáš Flimel – FLIREX®

Technické památky byly doposud na okraji zájmu a velmi rychle, ve velkém počtu a nenávratně mizí. Dnes by mělo být snahou naší generace, alespoň to málo, co ještě zůstalo, podchytit, zdokumentovat a pokud bude v našich silách také zachránit a navrátit zpět do života. K tomu by chtěla výraznou měrou přispět i naše firma.

Kdo jsme

Plně profesionálně jsme se historickým strojům a strojním zařízením začali věnovat od roku 1992. V tomto roce jsme získali živnostenský list Montáž, demontáž a údržba historických technických zařízení. Před tímto rokem jsem sám restauroval mnohá technická zařízení i jednotlivé historické fragmenty, a to během učňovských let, i během svých studií na střední i vysoké škole. V počátcích se jednalo o zachráněné fragmenty historických strojů do mé soukromé sbírky a později fragmenty strojů a zařízení firmám, které tyto stroje vyrobili.

Díky tomu, že jsem se vyučil strojním zámečníkem, jsem ke strojům získal profesionální a praktický vztah. Vyučil jsem se ve firmě První brněnská strojírna, která patří k firmám s velmi dlouhou tradicí ve výrobě strojů a strojního zařízení, založena 1814.

Měl jsem obrovské štěstí, že mě v mých odborných praktických počátcích během učení i po něm vedli opravdoví mistři svého oboru. Byli to pánové důchodového věku, kteří se své manuální profesi vyučili ještě za první republiky. Mohu říci, že i v současnosti čerpáme z jejich umu, který mě předali.

V roce 1996 jsem získal na základě již letitých zkušenosti a mnohých realizací tzv. Licenci Ministerstva kultury české republiky opravňující k restaurování mechanických přístrojů, strojů, a předmětů.

Vzhledem k nárůstu objemu zakázek jsem již objem prací nebyl chopen zvládat sám a náš tým se rozrostl o další odborníky, jejichž jednou z podmínek byla kvalitní a precizní práce a vztah k historickým strojům. Díky zvýšeným kapacitám jsme mohli přijímat rozsáhlé zakázky. Pravděpodobně zlomovou realizací byla realizace strojního zařízení historického pivovaru v Dalešicích, objekt pivovaru, kde byl natáčen legendární film Postřižiny. Poté následovali další projekty, a to nejenom v oboru historických strojů a zařízení, ale i v oboru historických technických zařízení budov. Právě v oboru historických technických zařízení budov jsme díky kladným referencím a preciznosti získali a následně realizovala zakázku na restaurování doplnění historických technických zařízení památkově chráněné vily TUGERNDHAT (památka UNESCO).

I v současné době se problematikou historických strojů zabýváme v celé šíři, tedy od dokumentace, projektů, demontáže, restaurování, montáže, zprovoznění a údržby.