Restaurování

Restaurujeme technické památky, které tímto vracíme do jejich původního stavu buď pohledového, nebo v případě zájmu a fyzických možností stroje, nebo zařízení, do stavu funkčního

Snažíme se používat šetrné a původní výrobní a montážní technologie, abychom zachovali co nejvyšší míru autenticity daného stroje.

V případě nutnosti v duchu původní konstrukce citlivým způsobem doplníme chybějící část, nebo chybějící součásti, aby bylo možné daný stroj, nebo strojní zařízení uvést do kompletního, nebo i do funkčního stavu. Povrchové úpravy, především nátěry, se snažíme zachovat, pokud to jejich stav dovolí. Bohužel součásti strojů a zařízení jsou převážně vyrobeny z uhlíkové oceli a šedé litiny, tedy korodujících materiálů. Vlivem korozního působení jsou původní laky silně podkorodované a je nutné je nahradit laky novými. Z důvodu autenticity prakticky vždy aplikujeme ruční nátěry a používáme kvalitní buď olejové, nebo syntetické nátěrové hmoty.

Při případném zprovozňování je nutné mít na paměti, že se velmi často jedná o historické a unikátní stroje nebo zařízení, která je nutné šetřit a případným provozem nepřetěžovat.

Jsme držitelé oprávnění (licence) udělené Ministerstvem kultury České republiky opravňující k restaurování mechanických přístrojů, strojů a předmětů.

Oprávnění uděleno v roce 1996.

 V případě jakéhokoliv požadavku se na nás s důvěrou obraťte. Rádi Vám zodpovíme Vaše praktické i teoretické dotazy.