Reference

Projekty a posudky

Realizace

Odborné zprávy, posudky, projekty (výběr)

 • Vila TUGENDHAT – projekt obnovy a restaurování technických zařízení vily, památka UNESCO
 • Malá vodní elektrárna Veselí nad Moravou
 • Arcibiskupská vodárna SZ Kroměříž
 • Bělkův (Svobodův) mlýn – Ochoz u Brna
 • Malá vodní elektrárna „ Gisela“ Dukovany
 • Dokumentace parních strojů na dolech JŮLIUS A FERDINAND Rosicko-Oslavanského uhelného revíru
 • Věžní hodiny Deštná
 • Odstředivý regulátor B.m.f.g.
 • Studie zapojení a zprovoznění parního stroje
 • Parní mlýn Telč – strojní část vodního díla, parní stroj – posouzení technického stavu
 • Posudek demontáže válcovací tratě STIEFEL, Ostrava
 • Parní mlýn Telč – restaurátorský záměr strojní části vodního díla
 • Větrný mlýn Strý Poddvorov, restaurátorský záměr, restaurátorská zpráva
 • Důlní parní stroj Ostrava – restaurátorský záměr
 • Parní mlýn Telč – parní stroj, restaurátorská zpráva
 • Vodní mlýn Český Krumlov – odborný posudek historických vodních turbín
 • Těžní parní stroj – důl Anselm – restaurátorská zpráva 1. fáze
 • Lopatkové kolo větrného mlýna v obci Rudice – restaurátorský záměr
 • Baťův mrakodrap Zlín – strojovna a kabina výtahu ředitele – restaurátorský záměr
 • Ostrava – restaurování a instalace parního stroje 1893 – restaurátorský záměr
 • Přemístění důlního parního stroje v Ostravě – studie
 • Výtah ředitele Baťova mrakodrapu ve Zlíně, restaurátorská zpráva
 • Restaurování součástí důlního parního stroje, restaurátorská zpráva
 • Přemístění elektrického pohonu těžního stroje, výrobce A.E.G., rok výroby 1912 – studie

Restaurátorské práce (výběr)

 • Vila TUGENDHAT v Brně, památka UNESCO – restaurování a doplnění vybraných historických strojů a strojního zařízení památkově chráněné vily
 • JURKOVIČOVA vila – restaurování a doplnění kohoutů radiátorů a odvzdušňovacích ventilů, mřížky klimatizace s pohyblivými žaluziemi
 • JURKOVIČOVA vila – restaurování a doplnění mechanismu otevírání oken
 • Odstředivý regulátor důlního parního stroje E.B.m.f.g., 1904.
 • Mazací lis parního stroje Schaeffer a Budenberg, 1912.
 • Stavoznak Klinger, 1920.
 • Odstředivý regulátor HARTUNG, KUHN, Dűsseldorf, 1926.
 • Elektrický motor Bartelmus a Donát, BRÜNN, 1925.
 • Křížová hlava s ojnicí stojatého parního stroje, 1908.
 • Regulátor tlaku parní turbíny, 1926.
 • Sada skapávacích maznic, 1895 – 1910.
 • Konzola ložiska regulačního hřídele parního stroje, 1902.

Realizace